Alan yw Cadeirydd ein Pwyllgor ARAC. Mae’r Pwyllgor yn adolygu ac yn herio’r sicrwydd a ddarperir gan staff y Comisiynydd a’i harchwilwyr mewnol ac allanol. Mae’r Pwyllgor yn defnyddio’r wybodaeth y mae’n eu cael drwy’r gwaith hwn i roi cyngor i’r Comisiynydd. Cyn hynny, bu Alan yn Gyfarwyddwr Grŵp Swyddfa Archwilio Cymru.