Mae Alice yn cefnogi aelodau o'r tîm gydag ymchwil a dadansoddi, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarparu a gwneud dilyniant i Adolygiad Caffael Adran 20 cyntaf Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Alice hefyd yn gweithio gyda thîm Cymorth Ysgogi Newid y Swyddfa, gan adeiladu perthnasoedd â chyrff cyhoeddus er mwyn sicrhau bod buddiannau cenedlaethau'r dyfodol yn cael eu gosod yn gadarn wrth wraidd popeth a wnânt. Mae Alice yn Bwynt Cyswllt i sawl corff cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. Yn ei hamser hamdden, mae Alice yn mwynhau heicio, dysgu coginio ryseitiau newydd, a theithio.