Fel yr Arbenigwr  Adnoddau Dynol mae Amanda’n helpu i ddarganfod, tyfu a chadw’r bobl hyfryd sy’n gweithio i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i’w helpu i adeiladu cydnerthedd eu gweithlu mewn ffordd sydd mewn gwirionedd yn adlewyrchu amcanion a dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n credu bod gweithio i’r ddau sefydliad yn ffordd wych o rannu adnoddau, rhannu dysg, adeiladu cydnerthedd a gweithredu yn ogystal â thrafod yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.