Prif Swyddog Gweithredol Port Aberdaugleddau (ond yn rhoi’r gorau iddi ym mis Ebrill 2022) – mae’n aelod o Banel Cynghori’r CGT ac mae’n aelod Bwrdd profiadol ac yn arweinydd busnes ar draws nifer o sectorau gwahanol.