Mae Helen ar genhadaeth i egluro llywodraethu ariannol a risg, a dwyn synnwyr cyffredin yn ôl i’r broses o wneud penderfyniadau yn y gweithle.  Mae hi’n teimlo’n angerddol am bobl, a chreu a chynnal amodau’r gweithle lle maent yn ffynnu. Weithiau caiff ei gadael allan o’r Swyddfa i Gadeirio grŵp Penaethiaid Adnoddau Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ond fel arall gellir dod o hyd iddi’n rhyfeddu at ei chydweithwyr creadigol ac arloesol. Tu allan i oriau gwaith, mae Helen yn fam falch i 3, ar ei hapusaf yn ei chartref ac ar fin cael ci bach i ychwanegu at y rhialtwch. Ond os wnewch chi ei gwahodd i barti mi fydd hi yno.