Mae Carys ar secondiad o’r Cyngor Celfyddydau ac mae’n gweithio ar y rhaglen y Gallu i Greu. Mae ei ffocws ar nod Diwylliant ac iaith Gymraeg y Ddeddf. Mae ei gwaith yn golygu datblygu dulliau o weithio i gynorthwyo Cyrff Cyhoeddus yn yr hirdymor, cwrdd â gwahanol sefydliadau diwylliannol ar draws Cymru ac ennill mewnwelediad i’r hyn sy’n gweithio’n dda yng Nghymru a beth ellid ei ddatblygu ymhellach.

Tu allan i’r gwaith mae Carys yn Gyfarwyddwr Cerddorol Côr Meibion yn ei thref enedigol ac yn berson i fynd ati am gacennau pen-blwydd a chynllunio parti.

 

(Cyngor Celfyddydau Cymru)