Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Cathy’n rheoli’r rhaglen y Gallu i Greu sy’n bartneriaeth gydag 8 o sefydliadau sy’n amlinellu beth yw ‘da’ yn nhermau cwrdd â gofynion y Ddeddf. Mae hi hefyd yn arwain ar waith ar gyllideb Llywodraeth Cymru a gwaith y swyddfa ar gyfer y dyfodol. Tu allan i’r gwaith mae’n gwirfoddoli mewn gardd gymunedol, canolfan gymunedol leol i bobl sy’n agored i niwed ac mae’n llywodraethwr ysgol ac yn aelod o fwrdd cymdeithas tai. Mae’n hoffi treulio ei hamser yn yr awyr agored, pa beth bynnag yw’r tywydd, yn arbennig gyda’i theulu yn y Canolbarth.