Mae Chrisiane yn gyfrifol am ymchwilio i effeithiau Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ers iddi gael ei rhoi ar waith gyntaf. Mae hyn yn cynnwys edrych ar sut mae’r Ddeddf wedi gwella llesiant pobl, a sut mae pobl a gwasanaethau cyhoeddus wedi newid eu gweithrediadau gwaith, gan symud o ddulliau siled i ddulliau integredig, trawsbynciol er enghraifft. Dilynir hyn gan greu ystod o gynhyrchion cyfathrebu wedi’u teilwra ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. Y tu allan i’r gwaith, mae Chrisiane yn mwynhau peintio, tynnu lluniau gyda chamera pwyntio a saethu, ac mae hi’n hoff iawn o karaoke.