Mae Elen yn rheoli/aflonyddu ar brosiect dwyieithog ac wedi treulio’r degawd diwethaf yn y sector datblygu rhyngwladol, gan gynorthwyo rôl Cymru fel y Genedl Masnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n mwynhau ei rôl bresennol sy’n cynorthwyo cyrff cyhoeddus yng Nghymru i ddeall beth yw ystyr bod yn gyfrifol yn fyd-eang, o gaffael moesegol i ddatblygu partneriaethau cymunedol rhyngwladol, o  bolisi addysg byd-eang i bolisi ffoaduriaid a chymorth i gael gwared o danwydd ffosil a buddsoddi’n foesegol. Mae Elen yn falch i weithio gydag ystod o bobl ryfeddol a Chomisiynydd ysbrydoledig ar y fath ddarn pwysig o waith.