Fel Dadansoddwr Newid, mae Eleri yn cefnogi aelodau o’r tîm gydag ymchwil a dadansoddi gan ganolbwyntio’n benodol ar gydraddoldeb. Mae hi’n comisiynu ymchwil i effaith debygol tueddiadau’r dyfodol ar yr anghydraddoldebau presennol. Mae Eleri wedi gweithio yn y trydydd sector o’r blaen, ar brosiectau sy’n canolbwyntio ar faterion hil a chyfiawnder cymdeithasol. Mae hi’n angerddol am sicrhau bod lleisiau a phrofiadau cymunedau rhyfeddol o amrywiol Cymru wrth wraidd datblygu polisi. Fel un sy’n frwdfrydig ynglŷn â chreu-rhestrau, mae Eleri yn mwynhau rhoi cynnig ar wahanol grefftau, garddio a darllen ac yna ticio eitemau oddi ar ei rhestrau niferus!