Fel Arweinydd Ysgogi Newid, mae Heledd yn aelod o’r tîm rheoli ac yn arwain ar nifer o’n meysydd gwaith. Fel gweddill y tîm, ei phrif rôl yw gweithio gyda’r sector cyhoeddus i’w helpu i newid eu harfer a’u diwylliant yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddiddordeb y Comisiynydd mewn polisi o gwmpas ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’. Mae Heledd yn gweithio’n agos gydag Archwilio Cymru ar fonitro cynnydd cyrff cyhoeddus wrth gyflawni’r ddeddfwriaeth ac mae’n helpu i ddatblygu cyngor ac adnoddau i gyflymu newid.

Daw Heledd o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg rhugl, ond bellach mae’n byw yng Ngogledd Caerdydd, lle mae hi wrth ei bodd yn cerdded ar hyd Afon Taf bob dydd.

Yn y brifysgol, roedd Heledd mewn côr Efengyl, Acapella, a chôr Pop o’r enw GASP!