Helen Nelson yw ein Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol, ac mae hefyd yn goruchwylio’r genhadaeth Hinsawdd a Natur. Mae hi'n arwain wrth drefnu ein gwaith, yn cefnogi staff gyda chynllunio, cyflawni ac effaith, ac yn gyfrifol am feysydd llywodraethu corfforaethol gan gynnwys Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd y Comisiynydd (PAR), Adroddiad Blynyddol, a Phanel Cynghori statudol. Roedd Helen yn awdur allweddol ar strategaeth saith mlynedd newydd y Comisiynydd – Cymru Can a chyn hynny rhestr 100 Ysgogwyr Newid Cenedlaethau’r Dyfodol. Cyn ymuno â Future Gen Cymru, bu Helen yn arwain sefydliadau amgylcheddol gan gynnwys Ymlaen Ceredigion a Cynnal Cymru-Sustain Wales, a ddarparodd dros 20 mlynedd o brofiad ar faterion hinsawdd a natur. Yn wreiddiol o Aberdâr, mae Helen bellach yn byw yn y Mwmbwls, gan dreulio 10 mlynedd wych yn Aberystwyth yn y canol. Mae hi’n gynghorydd cymuned yn y Mwmbwls ac yn mwynhau mynd allan o gwmpas Gŵyr, gan gynnwys gyda’r grŵp nofio môr y Knobbling Knockers.