Hollie sy'n gyfrifol am ddelio â'r e-byst a anfonir i'n swyddfa gan aelodau'r cyhoedd. Mae hi hefyd yn cynhyrchu ein cylchlythyr misol ac yn cefnogi unrhyw a phob cyhoeddiad. Y tu allan i'r gwaith, mae Hollie'n mwynhau darllen, cofnodi ei bywyd cyfan mewn dyddlyfr ac ail-wylio Gilmore Girls am y milfed tro.