Mae Huw yn un o’n Swyddogion Cynorthwyol Ysgogi Newid. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i sicrhau bod buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu gosod yn gadarn wrth wraidd popeth a wnânt. Mae Huw yn Bwynt Cyswllt ar gyfer sawl corff cyhoeddus cenedlaethol a chyrff cyhoeddus lleol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Y tu allan i’r gwaith, mae’n mwynhau heicio, gor-ddadansoddi ffilmiau a chwarae gitâr fas.