Jacob yw Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Diwylliant. Mae ei brif gyfrifoldebau’n cynnwys cynghori uwch randdeiliaid gan gynnwys Gweinidogion y Llywodraeth i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith. Yn 2019 sefydlodd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae wedi gweithio’n rhyngwladol i hyrwyddo deddfwriaeth sy’n arwain y byd. Ef yw Cyfarwyddwr Anweithredol Llenyddiaeth Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n gyn-newyddiadurwr gyda BBC Cymru ac yn ‘Next Generation Fellow for Future Generations’ Sefydliad y Cenhedloedd Unedig.