Jacob yw’r Arweinydd Ysgogi Newid ar gyfer Materion Cyhoeddus a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae ei brif gyfrifoldebau yn cynnwys cynghori uwch randdeiliaid gan gynnwys Gweinidogion y Llywodraeth i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn 2019 sefydlodd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae wedi gweithio’n rhyngwladol i hyrwyddo’r ddeddfwriaeth sy’n arwain y byd. Mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol Llenyddiaeth Cymru, yn Ymddiriedolwr Sgowtiaid Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n gyn Newyddiadurwr i BBC Cymru ac mae’n un o gyn-fyfyrwyr Rhaglen Cynrychiolwyr Ieuenctid UNITE 2030.