Mae hi’n gyn was sifil yn y DU, ar ôl gweithio yn Nhrysorlys EM, Rhif 10 ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra). Mae hi’n arbenigwraig ar Brexit, llunio polisi, cysylltiadau gweinidog-gwasanaeth sifil, cyllidebau a pholisi treth, llywodraethau a datblygu cynaliadwy, llywodraeth a busnes.