Mae Kate wedi ymuno â’r tîm fel Swyddog Cynorthwyo Tîm ac mae’n gweithio ar wneud ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol ac argymhellion polisi yn fwy hygyrch i Lywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus. Mae Kate yn teimlo’n angerddol iawn am wleidyddiaeth ieuenctid ac mae’n gwirfoddoli tu allan i oriau gwaith gyda Ieuenctid Cymru di-elw, Rhwydwaith Ieuenctid ac Arweinwyr y Dyfodol y DU. Mae Kate yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn hyfforddi fel rhedwr Cymreig rhyngwladol pellter-canolig.