Mae Marie wedi cael ei mabwysiadu gan Gymru ond mae’n dod yn wreiddiol o Ffrainc. Mae hi’n sicrhau ein bod ni’n cerdded y sgwrs ac yn gweithredu mor effeithlon a chynaliadwy ag y gallwn. Mae hi’n arbenigwr mewn cyfraith gyhoeddus, cyfraith datganoli, gweithdrefnau seneddol ac yn awr Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Ac mae hi wrth ei bodd.

Cyn hynny, hi oedd ein Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi. Mae hi’n rhan o’r uwch dîm rheoli sy’n helpu i ddatblygu a chyflawni cynllun corfforaethol a blaenoriaethau’r Comisiynydd a dylunio polisïau mewnol. Mae ganddi oruchwyliaeth o’n gwaith cyfreithiol, cyllideb, rheoli risg a phrosesau mewnol.

Yn ei swydd flaenorol, roedd Marie yn gyfrifol am oruchwylio gwaith ar fonitro ac asesu amcanion llesiant cyrff cyhoeddus, arwain y gwaith ar gymhwyso’r Ddeddf yn gyfreithiol yn ychwanegol at ei gwaith gyda gohebiaeth, trafnidiaeth a chynllunio. Roedd Marie hefyd yn Gonswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru. Mae hi’n caru bwyd da, gwin da a natur.