Shavanah Taj yw Ysgrifennydd Cyffredinol BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig) cyntaf TUC Cymru. Ymunodd â TUC Cymru ym mis Chwefror 2019 o’r Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS), lle bu’n Ysgrifennydd Cymru ers 2013. Mae Shavanah yn ymgyrchydd angerddol ac yn actifydd a gellir dod o hyd iddo’n aml yn cyfrannu areithiau mewn dadleuon bord gron a gorymdeithiau protest ar materion fel gwrth-hiliaeth, hawliau dynol, hawliau menywod, cyflog teg, gwaith teg a chyfiawnder hinsawdd.