Ar hyn o bryd Swyddog Talent yn Singular Talent gyda phrif ffocws ar wella prosesau llogi. Bu’n gweithio’n flaenorol gyda’r CGT trwy ymwneud â’r Academi Arweinyddiaeth. Llais cryf i bobl iau.