Mae Ola yn swyddog cymorth tîm sy’n gweithio fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddarparu cymorth effeithlon a phendant i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Ola yn mwynhau mynd allan a threulio amser gyda ffrindiau a theulu. Mae gan Ola hefyd gath fach o'r enw Cairo!