Roedd Adrian yn academydd yn Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Loughborough, yn ogystal â chyn Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg ar y pryd. Mae wedi bod yn aelod neu wedi cadeirio nifer o adolygiadau i Weinidogion Cymru, gan gynnwys adolygiad o Addysg Ôl-16; y Ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngogledd-ddwyrain Cymru ac Adolygiad Beecham o Wasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru.