Mae rhai o'r newidiadau mwyaf yn aml yn dechrau ar lefel leol. Ar adeg mor bwysig - ac anodd - i’r byd, mae gan Gymru’r cyfle yn etholiadau lleol mis Mai i wneud ei rhan i greu dyfodol gwell i bawb. Mae hwn yn etholiad arwyddocaol hefyd, gan y bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael y cyfle i bleidleisio dros eu cynrychiolwyr lleol am y tro cyntaf.

Dyna pam heddiw mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, yn lansio’r “Manifesto y Dyfodol: Ein Hetholiadau Lleol” gyda The Democracy Box, grŵp o bobl ifanc 16-26 oed sy’n byw neu wedi’u geni yng Nghymru.Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys cyfres o argymhellion i bleidiau gwleidyddol wrth iddynt greu eu rhaglenni gwleidyddol.

O faterion byd-eang fel yr argyfyngau hinsawdd a natur a’r sefyllfa yn Wcráin, i’r lleol megis mynediad i fannau gwyrdd a lliniaru’r argyfwng costau byw, mae cymaint y gallwn ei wneud ar lefel llywodraeth leol nid yn unig i fynd i’r afael â’r mater uniongyrchol, ond hefyd cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y dyfodol.

Mae’r Maniffesto yn cynnwys cyfres o 52 o argymhellion i lywodraethau lleol ar yr hyn y gallant ei wneud i greu awdurdod lleol sydd nid yn unig yn mynd i’r afael ag anghenion heddiw, ond sydd hefyd yn addas ar gyfer y dyfodol.

FGCW Map

Dewch o hyd i’r Maniffesto

Fel rhan o’n cydweithio gyda The Democracy Box, rydym wedi cyd-greu podlediad a chân, a gallwch ffeindio mwy o wybodaeth am y bartneriaeth rhwng y Comisiynydd a The Democracy Box yma.