Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu sefydlu o dan y Ddeddf ym mhob ardal o Gymru. Mae aelodaeth pob Bwrdd yn cynnwys yr arweinwyr lleol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn yr ardal a sefydliadau eraill sy’n gallu cyfrannu at eu nod o wella llesiant gyda’i gilydd. Bob pum mlynedd, rhaid i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus asesu llesiant eu hardal ac yna cyhoeddi cynllun llesiant lleol. Mae’r Comisiynydd yn rhoi cyngor i bob Bwrdd yn ystod y broses hon.
Yn 2017/18, rhoddodd y Comisiynydd gyngor i bob Bwrdd ar eu hasesiadau llesiant cyntaf a chyhoeddodd ganfyddiadau a chyngor cyffredinol yn Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory.
Yn 2021/22, rhoddodd y Comisiynydd gyngor ar yr ail asesiadau llesiant a chyhoeddodd ganfyddiadau yn Llesiant yng Nghymru: trosolwg.
Pan fydd y Byrddau yn drafftio eu cynlluniau llesiant ar gyfer eu hardaloedd lleol, rhaid iddynt geisio cyngor y Comisiynydd eto. Gallwch ddarganfod mwy am waith pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a darllen cyngor y Comisiynydd isod.

Useful Resources

BGC Gwent

Copy link
Powered by Social Snap