Syniadau Arloesol

Gwyddom fod syniadau arloesol yng Nghymru a ledled y byd y gallem ni eu mabwysiadu, eu rhannu a’u hybu ledled ein gwasanaethau cyhoeddus.

Dyma eich lle chi i awgrymu eich syniadau arloesol. Gallai’r syniadau mawr hyn fod yn bethau welsoch chi pan oeddech chi dramor, rhywbeth rydych chi wedi meddwl amdano eich hunan neu rywbeth arloesol sy’n digwydd yn eich cymuned chi. Rydym ni eisiau sicrhau fod Cymru’n dysgu’n barhaus.

Ym mis Mai 2020, byddwn ni’n lansio Adroddiad Cenedlaethau’r dyfodol, ac rydym ni eisiau cynnwys eich syniadau arloesol chi ynddo fe. Dyma eich cyfle i roi siâp ar ein llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Oes gyda chi syniad arloesol a allai gefnogi’r weledigaeth am y Gymru rydym ni’n dymuno’i chael? Byddem ni wrth ein bodd o glywed oddi wrthych.

Cofiwch nodi unrhyw enghreifftiau go iawn, os yw hynny’n addas, o sut y mae’r syniad arloesol yn cael ei gyflawni. Er enghraifft, fe allai eich cyflwyniad isod edrych yn debyg i hyn:

“Wyddech chi fod dinasyddion yn Surabaya, Indonesia yn gallu defnyddio poteli plastig yn lle arian i deithio ar fysiau cyhoeddus? Lluniwyd y syniad hwn i daclo’r argyfwng plastig yn y ddinas ac i annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.”

Syniadau Arloesol

Cam 1 o 5

  • Nid yw hyn yn orfodol. Serch hynny,, efallai y byddai angen i ni gysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Beth rydym wedi bod yn ei wneud

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.