Andy Jones yw Prif Swyddog Gweithredol Port Aberdaugleddau (ond ymddiswyddodd ym mis Ebrill 2022) – mae’n aelod Bwrdd profiadol ac yn arweinydd busnes ar draws nifer o sectorau gwahanol ac mae’n rhan o’n Grŵp Llywio Adolygiad Adran 20.