Mae rhai ohonom yn fewnblyg a rhai ohonom yn allblyg. Mae rhai ohonom yn hynod greadigol ac mae eraill yn anhygoel am adeiladu perthynas. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r cyfan yn llwyr ac yn croesawu amrywiaeth!

Rydyn ni’n dod o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd, ond rydyn ni’n gweithio’n galed i weld ein doniau a deall ein gilydd.

 

Pan rydyn ni’n dod i’r gwaith bob dydd, rydyn ni’n ymdrechu i adnabod pwerau ein gilydd ac mae ein pwerau mawr yn ein diffinio.

 

Mae’r cyfuniad o feddwl gwahanol a chryfderau gwahanol yn ein gyrru ymlaen ac yn galluogi ein gwaith gorau.

Rydym yn credu ym mhotensial ein gilydd ac yn disgwyl i bawb berfformio.

Rydym yn ymwneud llai â chynhyrchu adroddiadau a chanllawiau a mwy am newid ymddygiadau mewn Cyrff Cyhoeddus i ddiwallu anghenion dinasyddion yn well, yn enwedig dinasyddion sydd angen cymorth gan Gyrff Cyhoeddus fwyaf.Felly rydym yn rhoi egni i ddod i adnabod anghenion ein cymunedau yn union

gyrchol neu drwy grwpiau cynrychioliadol ac yn defnyddio hyn i hysbysu’r hyn rydym yn ei ddweud ac yn ei rannu gyda Chyrff Cyhoeddus a’r Llywodraeth.

O ddydd i ddydd rydyn ni’n siarad llawer.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd trwy wahanol grwpiau a fforymau, gan annog dull cwestiynu er mwyn helpu i feithrin dealltwriaeth gyffredin o ffordd FGC.Ategir hyn gan brosesau cyffyrddiad ysgafn a dogfennau gweithdrefn sy’n esblygu’n barhaus wrth i’n hyder a’n dealltwriaeth gorfforaethol dyfu.

Ein Hegwyddorion Sylfaenol

  • Bod yn gysylltiedig
  • Ymgysylltu
  • Bod yn Arweinwyr sy’n gofyn ac nad ydynt yn dweud
  • Lleihau rheolau, rhyddid i arloesi
  • Dathlwch ddysgu o gamgymeriadau yn ogystal â llwyddiannau
  • Deall a gwerthfawrogi ein gwahaniaethau
  • Caru gwaith ond cael bywyd
  • Caru dysgu

Gweithio gyda ni

Gallai hyn fod trwy recriwtio i swydd barhaol neu dros dro gyda’n tîm, gweithio mewn partneriaeth rhwng ein sefydliad ni a sefydliad arall, rhan o raglen o brofiad gwaith neu astudiaeth.

Mwy o wybodaeth

Rhestrir yr holl gyfleoedd presennol i weithio gyda ni isod.