Cyn Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCadeirydd y Corff Llywodraethol Ysgol LlannonAelod Pwyllgor Trailblazer ar gyfer Therapi Cerdd Chiltern. Gwirfoddolwr gweithredol ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau cymunedol, gan gynnwys Llywydd Clwb Ffermwyr Ifanc lleol ac aelod o Bwyllgor Codi Arian yr Hosbis leol.