Mae Catryn wedi gwasanaethu fel Rheolwr Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn Archwilio Cymru ers 2016. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Arweinydd Archwilio Perfformiad ac Arbenigwr Perfformiad (y ddau yn Archwilio Cymru), ac mae hefyd wedi gweithio yn CLlLC a Chyngor Caerdydd.