Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.  Cyn hynny, bu Prif Swyddog Gweithredol Cwmpas, asiantaeth datblygu gydweithredol mwyaf y DU, yn gweithio i gefnogi pobl a chymunedau i greu swyddi a chryfhau cymunedau, ac fe newidiodd ffocws y sefydliad i ddatblygiad sy'n diwallu anghenion y cenedlaethau presennol heb beryglu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.   Mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth Materion Allanol Cronfa Gymunedol Loteri (Cymru), fel Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd TUC Cymru ac yn weithiwr cyntaf Stonewall Cymru.