Syr David Henshaw yw Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae Syr David yn Gadeirydd a Chyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill, ac mae wedi bod hefyd, ac mae’n cadw cyfres o rolau cynghori.