Mae cefndir gyrfa Peter ym maes cyfrifoldeb corfforaethol yn gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.  Fe'i penodwyd yn Is-gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy'r DU yn 2006, gan ddod yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru yn ddiweddarach ac yn gadeirydd Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru, gan chwarae rhan allweddol yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).  Bu'n gadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 2015-2022 ac ar hyn o bryd mae'n gadeirydd grŵp Her Annibynnol Dŵr Cymru, Ynni Cymunedol Sir Benfro, y Sefydliad dros Ddemocratiaeth a Datblygu Cynaliadwy, yn cyd-gadeirio'r Bwrdd Datblygu ar gyfer Gwasanaeth Natur Cymru ac mae'n geidwad cymunedol i Riversimple.