Mae Princess yn strategydd marchnata gydag angerdd dros gael effaith gadarnhaol yn y gymuned. Mae ganddi MBA mewn marchnata o Brifysgol Cymru, Caerdydd a 15 mlynedd o brofiad mewn sectorau marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae hi'n eiriolwr balch dros Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ogystal â llysgennad STEM ardystiedig. Mae hi newydd gwblhau ei rôl fel sylwedydd ar Fwrdd Cymdeithas Tai POBL fel rhan o'r rhaglen Llwybr i'r Bwrdd ac mae'n aelod newydd o'r bwrdd ar Gymdeithas Tai Taf. Mae hi hefyd yn aelod o Raglen Datblygu Gweithredwyr Du y TUC.