Ruth Marks yw Prif Weithredwr CGGC ac mae ganddi gefndir yn y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth, adnoddau dynol a rheoli newid.