Mae Samer yn Uwch Beiriannydd gydag arbenigedd yn y sector trafnidiaeth. Mae ganddi gyfoeth o brofiad ar draws y sector preifat a'r sector cyhoeddus, gan weithio ar ddylunio a gweithredu datrysiadau trafnidiaeth gynaliadwy. Mae gan Samer MEng mewn Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol o Brifysgol Caerdydd, MSc mewn Polisi a Rheoleiddio Amgylcheddol o'r LSE.