Heléna Herklots yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – rôl statudol annibynnol a sefydlwyd yn y gyfraith i amddiffyn a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae Heléna yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Her Heneiddio’n Iach Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.