Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n bwriadu tendro contract tymor byr i gynorthwyo’r tîm i becynnu a chyflwyno enghreifftiau o’n taith bersonol i ‘weithredu’n ogystal â thrafod’ y Ddeddf ac ysgwyddo’r newid yr ydym am ei weld mewn eraill.

Ochr yn ochr â’n gwaith gyda chyrff cyhoeddus ac eraill i sbarduno cynnydd yn y dasg o gyflawni ein nodau llesiant, rydym yn benderfynol bod Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd yn arwain drwy esiampl. Mae ein tîm yn gwneud yr ymddygiad yr ydym yn eu hybu mewn eraill yn rhan annatod gynyddol o’u gwaith o ddydd i ddydd. Gan gadw hyn mewn golwg, rydym wedi bod yn datblygu polisïau cyflogaeth sy’n llywio’n harferion gwaith, yn hytrach na llunio rheolau ar gyfer pob digwyddiad posibl. Mae’r polisïau hyn sy’n adeiladu ar yr arweiniad a gyhoeddais mewn prosiect o’r enw y Gallu i Greu yn addas ar gyfer diwylliant gweithle sy’n hybu ac yn gwerthfawrogi gwaith sy’n cyfrannu at effaith strategol.

Yn yr ysbryd hwn, ein bwriad yw pecynnu rhai o’r storïau o’n taith bersonol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

 

Darllenwch y fanyleb waith lawn yma.

Bydd cwestiynau’r cynigydd yn cael eu hateb trwy e-bost neu alwad ffôn. Dylid cyfeirio ymholiadau at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru, a dylai aelod o’r tîm eu derbyn.

Dyddiad cau ar gyfer tendro: Dydd Iau 24 Tachwedd 2022, cynigion i’w gwneud drwy contactus@futuregenerations.wales erbyn 17:00 ar y man pellaf.