Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae llawer o bwysau arnom i brynu anrhegion i’r rhai yr ydym yn eu caru, ac rydyn ni’n awyddus i’w wneud yn brofiad arbennig. Ond ydych chi erioed wedi meddwl bod yna ddau berson yn y pryniant? Y person sy’n derbyn eich anrheg a’r person yr ydych yn ei brynu oddi wrtho - y cynhyrchydd, y ffarmwr neu’r gweithiwr.

A diolch i Syr David Attenborough ac eraill mae yna fudiad byd-eang sydd ar gynnydd yn ymgyrchu dros leihau’r maint o ddeunydd pacio, yn arbennig ddeunydd plastig, yn ein cadwyni cyflenwi, ac felly mae hyn yn dod yn adeg sy’n ein herio i wneud y peth iawn. Ond hyd yn oed os wnawn ni newid un rhodd ar gyfer un person, a sicrhau ei fod yn foesegol a chynaliadwy, neu un eitem o fwyd megis siocled neu win, gallwn gyda’n gilydd gael effaith mawr.

Mae yna siopau annibynnol yma ac acw yn y DU, a llawer ohonynt yn rhan o Gymdeithas Brydeinig Siopau a Chyflenwyr Masnach Deg.

Dyma rai syniadau ac enghreifftiau o rai o’r pethau hyfryd i’ch ysbrydoli ar-lein:

  • Teiars wedi eu hailgylchu a’u trawsnewid yn emwaith prydferth gan Paguro, sydd nid yn unig yn fasnach deg ond sydd hefyd yn ail-ddefnyddio cynnyrch gwastraff.
  • Mae gan siop nwyddau cartref a ffordd o fyw Nkuku eitemau hyfryd – gwydr, metel a chynnyrch seiliedig ar natur a fyddai’n edrych yn hardd yng nghartref unrhyw un.
  • Mae Oxfam a Chyfeillion y Ddaear eleni eto wedi creu dulliau hwylus a chyffrous o gynorthwyo rhai llai ffodus na ni, yn cynnwys ‘pile of poo i helpu i ffrwythloni a gwella ansawdd pridd a chnydau a’r ‘Bee Saver Kit’.
  • Mae gan Big Issue siop ar-lein gydag amrywiaeth mawr o anrhegion moesegol a chynaliadwy
  • Gall prynu bwyd a diodydd o wahanol fannau yn y byd drwy siopau Cydweithredol, a dod yn aelod, arwain at 5% o ostyngiad yn eich siopa ac mae 1% yn mynd yn ôl i’ch cymuned hefyd.
  • Ymwelwch â’r siop ddiwastraff yng Nghaerdydd, Ripple, sy’n gwerthu bwyd a rhoddion a Natural Weigh yng Nghrucywel, sydd wedi ennill gwobr stryd fawr orau Prydain.

Mae digon o gyfleoedd i ni i gyd i gynorthwyo busnesau bach, lleol a moesegol y Nadolig hwn, ac mae’r newidiadau syml o fewn ‘y daith tuag at Gymru lewyrchus, yn cynnwys digon o syniadau.

A chyn i ni gychwyn lapio’n hanrhegion gyda gwydraid o sieri neu fins pei, os yr ydych eisiau bod yn greadigol gyda’ch lapio a lleihau’r maint o blastig a fydd yn mynd i safleoedd tirlenwi, beth am ddefnyddio papur brown plaen traddodiadol, ei addurno, a’i lapio gyda chordyn garddio, a fedr gael ei ail-ddefnyddio neu ei daflu i’ch compost.