Mewn ymateb i gynnydd o 48% ym mhryniant gwellt plastig gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf, dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rydw i eisiau gweld pob un o’r 44 corff cyhoeddus yn gwneud newid syml yn eu polisi caffael yn cynnwys prynu gwellt papur.

“Does yna ddim un rheswm pam na all cyrff cyhoeddus wneud y newid syml hwn yn gyflym a fydd yn helpu i gyfrannu at y nodau llesiant ac yn adlewyrchu’r diwylliant sy’n newid, yr ydym yn ei weld yn ein cymunedau lleol.

“Mae grwpiau lleol megis Beautiful Barry a disgyblion yn Ysgol y Wern yn dangos sut mae gwneud y fath newid syml yn helpu i frwydro yn erbyn effeithiau niweidiol plastig ar iechyd ein pobl a’n planed”.