Datganiad i'r wasg

Adroddiad newydd yn datgelu byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yng Nghymru yn torri tlodi yn ei hanner

26/11/21 Sophie Howe

Byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI) blaengar, yn ôl astudiaeth fawr a gomisiynwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol...

Rhybudd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: Peidiwch ag anwybyddu diwylliant yn adferiad yr hinsawdd

12/11/21 Sophie Howe

Mae diwylliant yn offeryn pwerus ar gyfer ymladd newid hinsawdd, medd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru heddiw yn COP 26.

Cymru’n arwain y ffordd gyda Deddfwriaeth Cenedlaethau’r Dyfodol – Mae’r Cenhedloedd Unedig yn bwriadu mabwysiadu Dull Cymreig

10/11/21 Sophie Howe

Mae Cymru yn arwain y ffordd yn yr ymdrech i amddiffyn Cenedlaethau’r Dyfodol, meddai’r Cenhedloedd Unedig.

“Byddwn ni’n troi’n ynysig” rhybyuddia cymuned Gymreig a gafodd ei tharo gan lifogydd – wrth i adroddiad newydd annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i amddiffyn y rhai lleiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd

4/11/21 Sophie Howe

Mae gweithredu ar unwaith sy'n rhoi'r bobl sy'n cael eu niweidio fwyaf gan yr argyfwng hinsawdd a natur yng nghanol y broses o lunio polisïau yn hanfodol i atal anghydraddoldebau...

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at y Prif Weinidog

22/7/21 Sophie Howe

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

Gallwn roi diwedd ar dlodi tanwydd gyda chynllun buddsoddi ôl-osod £15bn ar gyfer ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

12/7/21 Sophie Howe

Gallai tlodi tanwydd gael ei ddileu yng Nghymru erbyn 2030 os yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun tymor hir i wella effeithlonrwydd ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn gofyn am esboniad i eithriadau rhewi ffyrdd

7/7/21 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, Sophie Howe, wedi gofyn i Lywodraeth Cymru egluro sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud ar eithriadau rhewi adeiladu ffyrdd Cymru.

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

30/6/21

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng...

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn croesawu’r newyddion bod pob prosiect adeiladu ffyrdd newydd yng Nghymru yn cael ei oedi gan Lywodraeth Cymru

22/6/21 Sophie Howe

“Mae hwn yn gam enfawr i’r cyfeiriad cywir ar gyfer Cymru iachach, gydnerth a mwy cyfartal ac mae’n dangos y gwahaniaeth y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei wneud."