Datganiad i'r wasg

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at y Prif Weinidog

22/7/21 Sophie Howe

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

Gallwn roi diwedd ar dlodi tanwydd gyda chynllun buddsoddi ôl-osod £15bn ar gyfer ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

12/7/21 Sophie Howe

Gallai tlodi tanwydd gael ei ddileu yng Nghymru erbyn 2030 os yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun tymor hir i wella effeithlonrwydd ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn gofyn am esboniad i eithriadau rhewi ffyrdd

7/7/21 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, Sophie Howe, wedi gofyn i Lywodraeth Cymru egluro sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud ar eithriadau rhewi adeiladu ffyrdd Cymru.

Pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth y DU i ddilyn Llywodraeth Cymru a chefnogi Mesur Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

30/6/21

Mae mwy na dwy ran o dair o’r cyhoedd eisiau i’r Llywodraeth ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau - yn ôl ymchwil newydd - ac mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng...

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn croesawu’r newyddion bod pob prosiect adeiladu ffyrdd newydd yng Nghymru yn cael ei oedi gan Lywodraeth Cymru

22/6/21 Sophie Howe

“Mae hwn yn gam enfawr i’r cyfeiriad cywir ar gyfer Cymru iachach, gydnerth a mwy cyfartal ac mae’n dangos y gwahaniaeth y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei wneud."

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn croesawu cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ond dywed bod yna ddiffyg yn y manylion a’r llinell amser

15/6/21 Sophie Howe

“Mae Rhaglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru yn ein hatgoffa o’r anghydraddoldebau a’r anghyfiawnderau difrifol sy’n wynebu cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, a waethygwyd gan ddigwyddiadau allweddol y flwyddyn ddiwethaf."

Angen gweledigaeth radical i Gymru er mwyn creu swyddi sy’n addas ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei chynllun ar gyfer llywodraeth newydd

24/5/21 Sophie Howe

Gellid creu miloedd o swyddi ‘addas ar gyfer y dyfodol’ pe bai Llywodraeth newydd Cymru’n cofleidio gweledigaeth radical i Gymru, yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.