Datganiad i'r wasg

Adeiladu Nôl yn Greadigol: Bardd Preswyl ar gyfer y Dyfodol

10/2/21 Sophie Howe

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn datgan cyfle cyffrous i fardd datblygol a fydd yn dod â Deddf Llesiant...

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

20/1/21 Sophie Howe

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020,...

Cefnogi’r Mesur: Yr hawl dan y gyfraith i gael cartref yw un o’r rhoddion gorau y gallem ei roi i genedlaethau’r dyfodol

10/12/20 Sophie Howe

Rwy’n cefnogi ‘Cefnogi’r Mesur’, ymgyrch ar y cyd gan yr elusennau tai Tai Pawb, CIH Cymru a Shelter Cymru i ddod ag argyfwng tai a digartrefedd Cymru i ben.

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

2/12/20 Sophie Howe

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn...

Ymateb i ganfyddiadau adroddiad M4: Adeiladu cymunedau’r dyfodol gyda thrafnidiaeth lân, fforddiadwy a hygyrch

26/11/20 Sophie Howe

“Mae’r ddadl o gwmpas dyfodol yr M4 â’i thagfeydd parhaus wedi ymwneud gormod ag anghenion y car a dim digon ag anghenion pobl De Ddwyrain Cymru a’n hamgylchedd.