Datganiad i'r wasg

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

20/1/21 Sophie Howe

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020,...

Cefnogi’r Mesur: Yr hawl dan y gyfraith i gael cartref yw un o’r rhoddion gorau y gallem ei roi i genedlaethau’r dyfodol

10/12/20 Sophie Howe

Rwy’n cefnogi ‘Cefnogi’r Mesur’, ymgyrch ar y cyd gan yr elusennau tai Tai Pawb, CIH Cymru a Shelter Cymru i ddod ag argyfwng tai a digartrefedd Cymru i ben.

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

2/12/20 Sophie Howe

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn...

Ymateb i ganfyddiadau adroddiad M4: Adeiladu cymunedau’r dyfodol gyda thrafnidiaeth lân, fforddiadwy a hygyrch

26/11/20 Sophie Howe

“Mae’r ddadl o gwmpas dyfodol yr M4 â’i thagfeydd parhaus wedi ymwneud gormod ag anghenion y car a dim digon ag anghenion pobl De Ddwyrain Cymru a’n hamgylchedd.

Bydd goroeswyr trais yn y cartref sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cael cymorth ariannol i adael perthynas dreisgar

25/11/20 Sophie Howe

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pobl sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n medru cael cymorth ariannol i ddianc rhag perthynas dreisgar.

Gwell trafnidiaeth gyhoeddus a ‘gostyngiad mawr’ yn y cynllun allyriadau yn cael ei groesawu gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

18/11/20 Sophie Howe

Mae gweledigaeth newydd o drafnidiaeth ar gyfer dyfodol Cymru sy’n rhoi blaenoriaeth i drafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol yn gam cadarnhaol tuag at newid arferion teithio’r genedl, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r...

‘Peidiwch â siomi pobl ifanc’, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wrth iddi lansio Maniffesto ar gyfer y Dyfodol gyda phobl ifanc 11-18 mlwydd oed o Gymru, ac mae’n annog gwleidyddion i weithredu yn awr ar hinsawdd ac anghydraddoldeb.

19/10/20 Sophie Howe

Mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol Cymru weithredu yn awr ar flaenoriaethau brys pobl ifanc y genedl - dyna rybudd y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf yn y byd.