Ar ôl llwyddiant academi beilot 2020, mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol wedi dychwelyd yn 2021 i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr Cymru.

Paratoi ein harweinwyr ar gyfer y dyfodol: Beth yw’r academi?

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn recriwtio pobl ifanc rhwng 18-30 oed o bob rhan o sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol Cymru – ac yn eu hyfforddi yn Neddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol ac wrth ddatblygu eu sgiliau arwain.

Mae ein rhaglen raglen rithwir 8 mis yn cynnwys cyfres o weithdai a phrosiectau rhyngweithiol ac ymarferol a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu’r sgiliau sydd eu hangen i weithredu gweledigaeth Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu hategu gan siaradwyr gwadd a chyfle i ddod yn fentor gwrthdroi gydag un o brif arweinwyr Cymru.

Mae’r rhaglen yn cynnwys gwaith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith swyddfa fel rhan o fudiad dros newid ac eleni bydd yn rhedeg tan fis Mehefin 2022.

Credwn ei bod yn bwysig rhoi’r sgiliau y mae ein carfan yn eu dysgu mewn cyngor ymarferol i’w sefydliadau a’u cymunedau. Felly bydd carfan yr Academi eleni yn nodi pwnc yn eu sefydliad, sector neu gymuned i ddylunio Cynllun Gweithredu Lles Cenedlaethau’r Dyfodol o’i gwmpas. Gyda chefnogaeth ein Gwneuthurwyr Newid, bydd ein carfan yn creu cynllun wedi’i deilwra i’w sefydliadau weithio tuag at y nodau llesiant.

Yn bwysig, bydd y garfan newydd yn bwydo i mewn i fap ffordd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am y flwyddyn a thu hwnt – gan roi mewnwelediad hanfodol i werthoedd a barn pobl ifanc yng Nghymru.

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: “Nid yw hon yn rhaglen academi nodweddiadol lle rydych yn cael eich tystysgrif ac yn ffarwelio – rydych yn dod yn rhan o dîm Cenedlaethau’r Dyfodol – a gyda’n gilydd rydym yn tyfu symudiad newid, a gyriant arweinyddiaeth, bod angen i Gymru drawsnewid ei hun yn genedl llesiant.”

Ers graddio o academi 2020, mae ein cyn-fyfyrwyr wedi bod yn brysur yn gwneud newid, gan gynnwys siarad yn COP 26, eistedd ar fyrddau cynghori Llywodraeth Cymru, ymuno â fforwm rhyng-weinidogol Cymru-Iwerddon, dod yn swyddogion etholedig, a gwneud tonnau trwy gynrychioli Cymru ar y Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol y DU.

Cyfarfod â’r garfan – Pwy sy’n ymwneud â’n Academi Arweinyddiaeth 2021?

Mae peirianwyr, ffeministiaid, biolegwyr morol, artistiaid, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy, yn garfan wych o 34 o gynrychiolwyr ifanc, amrywiol o Gymru ac rydym yn falch iawn o’u croesawu.

Mae pob cynrychiolydd yn dod â rhywbeth newydd i’r bwrdd ac rydym yn gyffrous i ddysgu oddi wrth ein gilydd a herio ein gilydd i wneud yn well i’n pobl a’n planed.

Wynebau’r dyfodol!

Hyd yn hyn, dim ond bron yr ydym wedi cwrdd â’n carfan. Rydym yn gobeithio cyfarfod yn bersonol ledled Cymru trwy gydol y flwyddyn.

Yn ein sesiwn gyntaf gyda'n hacademi newydd, gwnaethom ofyn sut y byddent yn disgrifio'u hunain orau...
A'r materion roedden nhw'n fwyaf angerddol amdanyn nhw...

Diolch yn Fawr

Ni fyddai’r rhaglen hon yn bosibl heb gefnogaeth ddiwyro ein noddwyr a’n partneriaid. Diolch am helpu i ddatblygu arweinwyr ifanc am well yfory.

Diolch yn fawr i’r canlynol:

 • Arup
 • BBC Cymru
 • Capital Law
 • Costain
 • Cwm Taf Morgannwg
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, De Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru
 • UpRising
 • Prifysgol De Cymru
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Race Alliance Wales
 • Anabledd Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru

 

Carfan 2021-2022:

Sophie Jones – Arup

Josh Hughes – BBC Cymru

Danielle Brag – Capital Law

Manuel Cortes Moreno – Costain

Nokhuthula Nyoni – Cwm Taf Morgannwg

Arpana Chunila – Cyfoeth Naturiol Cymru

Hannah Evans-Price – Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, De Cymru

Ibrahiem Osman – Iechyd Cyhoeddus Cymru

TBC – Trafnidiaeth Cymru

Jia Wei Lee – Prifysgol De Cymru

TBC – Canolfan Mileniwm Cymru

Lloyd Harris – Llywodraeth Cymru

Jessica Ward – Llywodraeth Cymru

Philip Löf Jillesjö – Llywodraeth Cymru

Phil Nelson- Llywodraeth Cymru

Laura Truelove – Llywodraeth Cymru

Fiza Rahman – Llywodraeth Cymru

Nirushan Sudarsan – Race Alliance Wales

Megan Thomas – Anabledd Cymru

Gwenan Mon Williams – Urdd Gobaith Cymru

Samuel Guy – Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Alice Horn – Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Ameerah Mai – Academi Heddwch Cymru (dan ofal WCIA)

Catherine Pearson – Mentor Mon

Daniel Mapatac – UpRising Leadership

Ffion Mitchell – Marine Conservation Society

Huw Williams – Gwasanaeth Sifil Llywodraeth y DU

Judith Musker-Turner – Cyngor Celfyddydau Cymru (Cymru Rhyngwladol Celfyddydau)

Kira Evans – Myfyriwr

Lisa Tomos – Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sabiha Azad – Cymorth Merched Cymru

Samer Karrar – Project Centre

Sion Sleep – Cyfoeth Naturiol Cymru

Thomas Morgan – Waitrose

 

Byddwn yn rhannu straeon yr academi dros y flwyddyn. Gwyliwch y gofod hwn i gael mwy o fanylion.