Athro Ymarfer mewn Arwain ac Arloesi mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’n addysgu, yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ym meysydd llywodraeth, arweinyddiaeth gyhoeddus ac arloesi, rheoleiddio a llywodraethu cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol a digidol. Cyn Weinidog Addysg a Sgiliau a Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraethau Llafur Cymru o 2009-16, a Dirprwy Weinidog o 2007-9. Bu’n Aelod Cynulliad dros y Rhondda o 2003-16. Bu’n gadeirydd y Tasglu Newyddion Digidol ar gyfer Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol a gyflwynodd adroddiad ym mis Mehefin 2017.