Datganiad: Mae gan bawb yr hawl i fyw mewn heddwch – Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, yn cefnogi galwad am gadoediad dyngarol yn Gaza 

“Mae’r gyfradd marwolaethau dyddiol yn Gaza bellach yn uwch nag unrhyw wrthdaro mawr arall yn yr 21ain ganrif, yn ôl Oxfam. 

Mwy na 100 diwrnod ers ymosodiadau erchyll Hamas a laddodd 1,139 o bobl yn Israel, ac ymgyrch filwrol Israel sydd, meddai Oxfam, yn lladd 250 o Balesteiniaid bob dydd ar gyfartaledd, gyda doll marwolaeth o fwy na 23,000, mae hwn yn drychineb ddyngarol. Rhybuddiodd arbenigwyr hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig ddoe (Ionawr 16) fod pobl Gaza bellach yn ffurfio 80 y cant o’r holl bobl sy’n wynebu newyn neu newyn trychinebus ledled y byd, gan “nodi argyfwng dyngarol heb ei ail yn Llain Gaza”. 

Mae Cymru yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac yn genedl noddfa; Ac fel gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol rwy’n cefnogi galwadau am roi diwedd ar ddioddefaint yr holl sifiliaid, am gadoediad dyngarol ar unwaith ac am ryddhau pob gwystl ar unwaith.   

Mae gan bawb yr hawl i fyw mewn heddwch, nawr ac yn y dyfodol.”