Cyn-fyfyrwyr yr Academi

Rwyf wedi bod yn falch iawn o groesawu amrywiaeth o arweinwyr ifanc gan gynnwys peirianwyr, ffeminyddion, biolegwyr morol, artistiaid, myfyrwyr, graddedigion, gweithwyr manwerthu, amgylcheddwyr, gweision sifil, cyfreithwyr a llawer mwy, i ffurfio carfannau Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol.

Gwych gweld yr holl waith caled wedi talu ar ei ganfed, mae cymaint o bobl ifanc ledled Cymru eisiau hyn ac ni allaf aros i weld y canlyniadau cadarnhaol i Gymru
Bethany Roberts | Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ers dechrau'r academi, rydw i'n llawer mwy chwilfrydig am y materion amrywiol rydyn ni'n eu hwynebu mewn cymdeithas, yn meddwl yn gyson am ffyrdd o ddatrys problemau ac rydw i hefyd wedi cymhwyso'r sgil hwn i fy ngwaith. Rwyf hefyd wedi dod yn fwy hyderus yn siarad â phobl o gefndiroedd proffesiynol gwahanol.
Mae’r Academi wedi bod yn gyfle gwych i gysylltu ag arweinwyr eraill y dyfodol ledled Cymru i ddysgu a hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Fel cenedl gyntaf y Byd i gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon, mae gennym gyfle unigryw nid yn unig i feddwl am genedlaethau’r dyfodol ond hefyd i wneud gwahaniaeth gweithredol ac ymarferol nawr fel y gallwn adeiladu dyfodol gwell i bawb. Rwy’n gobeithio parhau i feithrin perthynas ag eraill yn y garfan a defnyddio egwyddorion y Ddeddf mewn sesiynau Mentora o’r Chwith a dysgu mwy am fecanweithiau’r ddeddfwriaeth i’w chymhwyso o fewn gofodau rwy’n rhan ohonynt.

Nirushan Sudarsan | Caerdydd, 22

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.