Gall talu’r cyflog byw wneud gwahaniaeth gwirioneddol i lesiant eich gweithwyr. Cynnal Cymru yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru ac maen nhw’n annog pob corff cyhoeddus i ddod yn gyflogwyr achrededig