Mae Llundain yn dod yn ddinas parc cenedlaethol gynta’r byd.

https://www.weforum.org/agenda/2019/05/london-is-becoming-the-world-s-first-national-park-city/