Rwy’n falch iawn bod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd wedi ymrwymo ar y cyd i Siarter Teithio Iach i’r staff. Rydyn ni eisiau gweld y siarter hwn yn ehangu tu hwnt i’r sector cyhoeddus i ystod gyfan o sefydliadau ledled y ddinas, ac i drefi, dinasoedd ac awdurdodau lleol eraill i ddilyn yr arweiniad hwn.