Daniella Tilbury – Athro Daniella Tilbury yw Comisiynydd Datblygu Cynaliadwy cyntaf Gibraltar. Ymwelodd â Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, i weld sut fedrwn ni gynorthwyo gwaith ein gilydd a pharhau i hybu cynaliadwyedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ledled y byd.