dywed Ted Hand, Aelod o MAGOR (Magor Action Group on Rail) wrthym pam y mae o’r farn bod eu prosiect cymunedol i gael gorsaf rhodfa’n hanfodol bwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.