Gall cael cyflogydd sydd wir yn gwerthfawrogi eich iechyd a’ch llesiant yn y gwaith a thu allan i’r gwaith wneud gwahaniaeth enfawr. Pan gychwynnwyd Admiral, bwriad y cwmni oedd darparu gweithle iach a chytbwysedd  gwych rhwnggwaith a bywyd i’r holl staff